Kiến thức

Các thương hiệu cần dành thời gian để đánh giá lại toàn bộ chiến lược truyền thông của mình, chứ không chỉ đánh giá các đối tác truyền thông bên ngoài.

Mặc dù chúng ta đã nói khá nhiều về việc chuyển sang một quá trình mang tính “linh hoạt” hơn và “lặp đi lặp lại” hơn trong thế giới quảng cáo, tập trung sâu hơn vào sản phẩm lượng sáng tạo. Trong thực thế, việc biết cách thử nghiệm và kiểm tra với truyền thông […]

Ngành truyền thông là gì và cơ hội việc làm thế nào?

Ngành truyền thông là gì? Nhiều người vẫn thường lầm tưởng truyền thông (communication) là làm báo (journalism), làm quảng cáo (advertising) hoặc làm PR (public relations). Tất cả những nhận trên đều không đúng, đó chỉ mới là một phần của ngành truyền thông. Cùng tìm hiểu bài viết sau để thấy được sự […]

Chuyển lên trên