Từ ngày 25.2.2023 MXH Phụ Nữ 30 Plus – Mạng xã hội Phụ Nữ trưởng thành (tại địa chỉ: http://phunu30plus.vn/) sẽ dừng hoạt động.

Do hoạt động không hiệu quả, một số yếu tố kĩ thuật bị ảnh hưởng không thể khắc phục, và do định hướng phát triển có sự thay đổi, nên Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh quyết định dừng hoàn toàn hoạt động của MXH Phụ Nữ 30 Plus. Các hoạt động, các dữ liệu liên quan bị xoá hoàn toàn kể từ ngày này. Từ thời điểm thông báo này được ban hành, mọi vấn đề hoạt động liên quan đến logo, thương hiệu hoặc tên miền nêu trên của MXH Phụ Nữ 30 Plus (sau này nếu có) không còn liên quan gì đến hoạt động, quyền và trách nhiệm của Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh.

Trân trọng thông báo!